Središnji ured

Središnji ured

Srećko Ferenčak

Srećko Ferenčak – glavni tajnik glavni.tajnik@hns.hr

Barbara Zvonar

Barbara Zvonar – predstojnica Središnjeg ureda ured@hns.hr

Marijana Mišura

Marijana Mišura – stručna suradnica za odnose s medijima pr@hns.hr

Ana Smrečki

Ana Smrečki – stručna suradnica za odnose s medijima pr@hns.hr

Jug Puljizević

Jug Puljizević – stručni suradnik ured@hns.hr

Maro Alavanja

Maro Alavanja – direktor strateških komunikacija HNS-a pr@hns.hr

Snježna Bogunović

Snježna Bogunović – voditeljica registra članova registar@hns.hr

Maja Mudronja

Maja Mudronja – voditeljica financijskog poslovanja ured@hns.hr

Ana Damjanić

Ana Damjanić – voditeljica nabave ured@hns.hr

Sandro Hamzić

Sandro Hamzić – voditelj IT-a webmaster@hns.hr