Pregled izvješća LOKALNI IZBORI 2017

PREGLED IZVJEŠĆA - LOKALNI IZBORI 2017

Na ovim stranicama će biti objavljena sva izvješća vezana uz lokalne izbore

POČETNA PREGLED PO ŽUPANIJAMA KANDIDATI PREDSTAVNIČKA TIJELA

IZVOZ PODATAKA - SVE IZJAVE PRIJEVREMENA IZVJEŠĆA ZAVRŠNA IZVJEŠĆA

KANDIDATI na lokalnim izborima


Koprivničko-križevačka županija


     Peteranec


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Brigita Benjak Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Brigita Benjak Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Brigita Benjak Privremeno izvjesce IZ-MO       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Brigita Benjak Privremeno izvjesce IZ-TP       

     Podravske Sesvete


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Krunoslav Bratanović Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Krunoslav Bratanović Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Rasinja


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Danimir Kolman Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nikica Štibić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Danimir Kolman Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Danimir Kolman Privremeno izvjesce IZ-MO       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Danimir Kolman Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nikica Štibić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nikica Štibić Privremeno izvjesce IZ-MO       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nikica Štibić Privremeno izvjesce IZ-TP       

     Drnje


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dubravko Perošić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dubravko Perošić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Đurđevac


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Antun Bratanović Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Antun Bratanović Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Varaždinska županija


     Beretinec


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
IGOR KOS Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       

Sibensko-kninska županija


     Šibenik


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Frane Malenica Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Frane Malenica Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Drniš


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Vlatka Duilo Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Vlatka Duilo Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Pirovac


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivan Gulam Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivan Gulam Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Dubrovačko-neretvanska županija


     Konavle


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Jozo Koprivica Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Jozo Koprivica Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Dubrovnik


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Snježana Holovka Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Snježana Holovka Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Župa Dubrovačka


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Danica Čokljat Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Danica Čokljat Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Trpanj


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Jakov Begović Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Jakov Begović Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Opuzen


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mario Dropulić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Metković


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Vinko Dragović Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Krapinsko-zagorska županija


     Lobor


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mirko Martinuš Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mirko Martinuš Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Radoboj


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Anđelko Topolovec Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Anđelko Topolovec Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Bedekovčina


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Kristijan Dekanić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Kristijan Dekanić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Novi Golubovec


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Jurica Vugrek Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Jurica Vugrek Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Budinščina


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Damir Fridelj Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Damir Fridelj Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Gornja Stubica


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Jasmin Krizmanić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Jasmin Krizmanić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Petrovsko


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Alen  Svečnjak Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Alen  Svečnjak Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Jesenje


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivan Maligec Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivan Maligec Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kumrovec


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Robert  Šplajt Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Robert  Šplajt Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Primorsko-goranska županija


     Mrkopalj


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Brozović Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Brozovic Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Malinska


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Robert Anton Kraljić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ROBERT ANTON KRALJIĆ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kostrena


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mirela Marunić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mirela Marunić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Novi Vinodolski


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Snježana Klaić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Snježana Klaić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Fužine


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Igor  Mihaljević Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
IGOR  MIHALJEVIĆ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Omišalj


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dina Blažević Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dina Blažević Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kraljevica


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nada Turina Đurić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nada Turina Đurić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Punat


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Blažević Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Blažević Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Vinodolska općina


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Darko  Jerčinović Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
DARKO JERČINOVIĆ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Ličko-senjska županija


     Senj


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Martina Vurušić Katalinić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Martina Vurušić Katalinić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Martina Vurušić Katalinić Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Martina Vurušić Katalinić Privremeno izvjesce IZ-MO       

Sisačko-moslavačka županija


     Sunja


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ROBERT  GRABUNDŽIJA Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
josip mačak Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
josip mačak Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ROBERT  GRABUNDŽIJA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Lekenik


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
RENATA BAČURIN Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
RENATA BAČURIN Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kutina


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MARIJAN  MIKŠA Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MARIJAN  MIKŠA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Sisak


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
VLADO ANDUČIĆ Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
VLADO ANDUČIĆ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Novska


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ELVIS  KALCINA Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ELVIS  KALCINA Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ELVIS  KALCINA Privremeno izvjesce IZ-MO       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ELVIS  KALCINA Privremeno izvjesce IZ-TP       

Međimurska županija


     Čakovec


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MATIJA POSAVEC Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
LJERKA CIVIDINI Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MATIJA POSAVEC Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
LJERKA CIVIDINI Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Belica


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ZVONIMIR TARADI Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ZVONIMIR TARADI Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Donja Dubrava


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MARIJAN VARGA Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MARIJAN VARGA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Goričan


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
EMANUEL VAROŠANEC Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
EMANUEL VAROŠANEC Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Mala Subotica


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
VLADIMIR MIHALIC Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
VLADIMIR MIHALIC Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Orehovica


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
FRANJO BUKAL Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
FRANJO BUKAL Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Podturen


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
TATJANA VARGA Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
TATJANA VARGA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Pribislavec


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
VIŠNJA IVAČIĆ Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
VIŠNJA IVAČIĆ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Sveti Juraj na Bregu


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
KRISTIJAN ZELIĆ Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
KRISTIJAN ZELIĆ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Šenkovec


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
SAŠA HORVAT Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
SAŠA HORVAT Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Vratišinec


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ZDRAVKO MLINARIĆ Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ZDRAVKO MLINARIĆ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Zadarska županija


     Pakoštane


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Matko Miočev Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Matko  Miočev Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Matko  Miočev Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Matko  Miočev Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Nin


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Stulić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Stulić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Stulić Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Stulić Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Novigrad


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stojan Viduka Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stojan Viduka Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stojan Viduka Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stojan Viduka Privremeno izvjesce IZ-MO       

Karlovačka županija


     Vojnić


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Darko Josipović Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Zoran  Puretić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Darko Josipović Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Darko Josipović Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Darko Josipović Privremeno izvjesce IZ-MO       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Zoran Puretić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Zoran Puretić Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Zoran Puretić Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Karlovac


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nikola Badovinac Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Marina  Novaković Matanić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nikola Badovinac Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nikola Badovinac Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Nikola Badovinac Privremeno izvjesce IZ-MO       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Marina Novaković Matanić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Marina Novaković Matanić Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Marina Novaković Matanić Privremeno izvjesce IZ-MO       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivica Radočaj Privremeno izvjesce IZ-DP       

     Netretić


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dubravko  Mrzljak Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dubravko Mrzljak Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dubravko Mrzljak Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dubravko Mrzljak Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dubravko Mrzljak Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Duga Resa


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivica  Radočaj Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivica Radočaj Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivica  Radočaj Privremeno izvjesce IZ-MO       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivica Radočaj Privremeno izvjesce IZ-DP       

     Slunj


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Đanluka  Obrovac Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Đanluka Obrovac Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Đanluka Obrovac Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Đanluka Obrovac Privremeno izvjesce IZ-MO       

Vukovarsko-srijemska županija


     Vinkovci


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MIRNA KRAJINA-ANDRIČEVIĆ Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MIRNA KRAJINA-ANDRIČEVIĆ Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MIRNA KRAJINA-ANDRIČEVIĆ Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
MIRNA KRAJINA-ANDRIČEVIĆ Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Privlaka


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ANTO  STOJANOVIĆ Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ANTO  STOJANOVIĆ Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ANTO  STOJANOVIĆ Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ANTO  STOJANOVIĆ Privremeno izvjesce IZ-MO       

Splitsko-dalmatinska županija


     Vrlika


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Marijo Delić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Marijo Delić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Jelsa


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mario Skelin Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mario Skelin Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Zagrebačka županija


     Bistra


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Perica Novosel Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Perica Novosel Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Perica Novosel Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Perica Novosel Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Perica Novosel Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Stupnik


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dejan Prgić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dejan Prgić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dejan Prgić Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Dejan Prgić Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Orle


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stjepan  Bedeković Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stjepan Bedeković 825393 Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stjepan Bedeković 758505 Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stjepan Bedeković 486322 Privremeno izvjesce IZ-DP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stjepan  Bedeković Privremeno izvjesce IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stjepan  Bedeković Privremeno izvjesce IZ-MO       

Brodsko-posavska županija


     Slavonski Šamac


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Vera Bošnjak Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Vera Bošnjak Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Istarska županija


     Bale


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ljiljana Dellabernardina Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ljiljana Dellabernardina Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Gračišće


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Kazimir Zović Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Kazimir Zović Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Bjelovarsko-bilogorska županija


     Nova Rača


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mato Burić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mato Burić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mato Burić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mato Burić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Čazma


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Spomenka Mlinarić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Spomenka Mlinarić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Veliki Grđevac


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Marijan Dautanac Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Marijan Dautanac Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Osječko-baranjska županija


     Bilje


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Matija Balog Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Matija Balog Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Drenje


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Mejdanac Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Josip Mejdanac Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Erdut


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Vesna Trojan Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivica Stanković Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ivica Stanković Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Vesna Trojan Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Petlovac


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Branko Vuk Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Branko Vuk Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Popovac


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mladen Živanović Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mladen Živanović Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Podgorač


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Goran Đanić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ljiljana Grbić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
GORAN ĐANIĆ Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Goran Đanić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Ljiljana Grbić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Jagodnjak


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Anđelko Balaban Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Anđelko Balaban Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Satnica Đakovačka


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Željko Šimić Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Željko Šimić Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Punitovci


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mirko Vavra Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mirko Vavra Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Ernestinovo


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Igor Matovac Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Igor Matovac Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Šodolovci


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Slobodanka Matijević Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Slobodanka Matijević Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Čepin


Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Branimir Pospišil Izjava - okvirni prihodi o visini i izvoru vlastith sredstava Izjava       
Ime i prezime Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Branimir Pospišil Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

PREDSTAVNIČKA TIJELA - LISTE


Koprivničko-križevačka županija


     Peteranec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Peteranec Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Peteranec Privremeno izvjesce IZ-MO       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Peteranec Privremeno izvjesce IZ-TP       

     Drnje


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Drnje Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Koprivnički Bregi


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Koprivnički Bregi Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Sveti Ivan Žabno


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Sveti Ivan Žabno Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Sveti Ivan Žabno Privremeno izvjesce IZ-MO       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Sveti Ivan Žabno Privremeno izvjesce IZ-TP       

     Virje


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Virje Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Đelekovec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Đelekovec Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Đurđevac


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Đurđevac Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Podravske Sesvete


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Podravske Sesvete Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Rasinja


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Rasinja Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Rasinja Privremeno izvjesce IZ-MO       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Rasinja Privremeno izvjesce IZ-TP       

Vukovarsko-srijemska županija


     Ilok


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ILOK Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ILOK Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ILOK Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Vinkovci


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
VINKOVCI Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
VINKOVCI Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
VINKOVCI Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Privlaka


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
PRIVLAKA Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
PRIVLAKA Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
PRIVLAKA Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Rokovci - Andrijaševci


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ANDRIJAŠEVCI Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ANDRIJAŠEVCI Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ANDRIJAŠEVCI Privremeno izvjesce IZ-MO       

Zagrebačka županija


     Orle


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle Privremeno izvjesce IZ-MO       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće orle,Podružnica Orle Privremeno izvjesce IZ-DP       

     Samobor


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Samobora Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Zaprešić


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Zaprešić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Zaprešić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Zaprešić Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Zaprešić Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Stupnik


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za općinsko vijeće Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za općinsko vijeće Privremeno izvjesce IZ-MO       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za općinsko vijeće Privremeno izvjesce IZ-DP       

     Križ


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za općinsko vijeće Križ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Bistra


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za OV Bistra Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za OV Bistra Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za OV Bistra Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za OV Bistra Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Vrbovec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Vrbovca Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Velika Gorica


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Velike Gorice Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Brodsko-posavska županija


     Slavonski Šamac


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE SLAVONSKI ŠAMAC Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Slavonski Brod


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKI BROD Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BPŽ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Bebrina


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE BEBRINA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Sisačko-moslavačka županija


     Lekenik


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEKENIK Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Sisak


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
GRADSKO VIJEĆE SISAK Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kutina


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
GRADSKO VIJEĆE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Novska


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
GRADSKO VIJEĆE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Majur


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Hrvatska Kostajnica


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
GRADSKO VIJEĆE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Sunja


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Sibensko-kninska županija


     Primošten


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
PRIMOŠTEN Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Šibenik


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Šibenik Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Drniš


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Osječko-baranjska županija


     Magadenovac


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE MAGADENOVAC Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Bilje


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE BILJE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Feričanci


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE FERIČANCI Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Ernestinovo


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE ERNESTINOVO Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kneževi Vinogradi


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE KNEŽEVI VINOGRADI Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Popovac


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE POPOVAC Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Šodolovci


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE ŠODOLOVCI Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Belišće


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
GRADSKO VIJEĆE BELIŠĆE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Punitovci


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE PUNITOVCI Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Našice


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
GRADSKO VIJEĆE NAŠICE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Petlovac


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE PETLOVAC Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Podgorač


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE PODGORAČ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Satnica Đakovačka


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE SATNICA ĐAKOVAČKA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Čepin


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE ČEPIN Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Drenje


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE DRENJE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Erdut


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE ERDUT Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Jagodnjak


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE JAGODNJAK Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Koška


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE KOŠKA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Osijek


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
LISTA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Marijanci


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE MARIJANCI Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Primorsko-goranska županija


     Rijeka


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Grada Rijeke Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za županijsko vijeće PGŽ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Cres


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Grada Cresa Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kraljevica


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Kraljevice Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Bakar


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Bakra Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Novi Vinodolski


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Novog Vinodolskog Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Fužine


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Fužine Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Malinska


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za općinsko vijeće Malinska-Dubašnica Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Vinodolska općina


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za općinsko vijeće Vinodolske Općine Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Omišalj


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za općinsko vijeće Općine Omišalj Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Matulji


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Matulji Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Punat


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za općinsko vijeće Općine Punat Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Vrbnik


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Vrbnik Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Baška


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Općine Baška Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kostrena


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Općine Kostrena Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Virovitičko-podravska županija


     Slatina


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Slatina Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Splitsko-dalmatinska županija


     Klis


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Klis Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Jelsa


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Jelsa Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Stari Grad


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Stari Grad Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Vis


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Vis Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Vrlika


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Vrlika Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Zadvarje


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Zadvarje Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Zadarska županija


     Sveti Filip i Jakov


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Sveti Filip i Jakov Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Pakoštane


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Pakoštane Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Pakoštane Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Pakoštane Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Nin


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grad Nin Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grad Nin Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grad Nin Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Novigrad


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Novigrad Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Novigrad Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Novigrad Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Benkovac


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Benkovac Privremeno izvjesce IZ-MO       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Benkovac Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Benkovac Privremeno izvjesce IZ-DP       

Bjelovarsko-bilogorska županija


     Veliki Grđevac


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za općinsko vijeće Veliki Grđevac Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Čazma


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za gradsko vijeće Grada Čazme Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Bjelovar


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Bjelovara Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Karlovačka županija


     Karlovac


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Karlovca Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Karlovca Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Karlovca Privremeno izvjesce IZ-MO       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Županijski skupštinu Karlovačke županije Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Slunj


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Slunja Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Slunja Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko vijeće Grada Slunja Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Duga Resa


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Gradsko vijeće Grada Duga Rese Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Netretić


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko Vijeće Netretić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko Vijeće Netretić Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko Vijeće Netretić Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Vojnić


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Vojnić Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Vojnić Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Vojnić Privremeno izvjesce IZ-MO       

     Barilović


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Barilović Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Barilović Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za Općinsko vijeće Barilović Privremeno izvjesce IZ-MO       

Istarska županija


     Bale


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
HNS Podružnica Bale Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Oprtalj


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
HNS Podružnica Oprtalj Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Međimurska županija


     Čakovec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Gradsko Vijeće Čakovec Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Mjesni odbori Čakovec Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Domašinec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko Vijeće Domašinec Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Donja Dubrava


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko Vijeće Donja Dubrava Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Goričan


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Goričan Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Mala Subotica


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Mala Subotica Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Orehovica


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Orehovica Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Podturen


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Podturen Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Pribislavec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Pribislavec Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Sveti Juraj na Bregu


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Sveti Juraj na Bregu Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Šenkovec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Šenkovec Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Vratišinec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Vratišinec Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Belica


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Belica Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Krapinsko-zagorska županija


     Jesenje


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JESENJE Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Lobor


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Bedekovčina


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEDEKOVČINA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Radoboj


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Koalicija HNS SDP HSU-lista 2017. OĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RADOBOJ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Gornja Stubica


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI- LI2017 OPĆ.VIJ. OPĆINE GORNJA STUBICA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Petrovsko


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
HNS- LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA 2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINEPETROVSKO Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Novi Golubovec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
HNS SDP HSS HSU-LI2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE NOVI GOLUBOVEC Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kraljevec na Sutli


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Budinščina


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
KOALICIJA HNS SDP-LIS2017 OPĆ.VIJ.OPĆINE BUDINŠĆINA Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Kumrovec


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
HNS -LIBERALNI DEMOKRATI - LISTA2017 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUMROVEC Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Dubrovačko-neretvanska županija


     Konavle


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI, Podružnica Konavle Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Dubrovnik


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
HNS-HSLS Dubrovnik Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Županijska skupština DNŽ Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Trpanj


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Trpanj Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Župa Dubrovačka


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Župa dubrovačka Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Slivno


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Općinsko vijeće Slivno Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Metković


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za gradsko vijeće Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

     Opuzen


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
Lista za gradsko vijeće Privremeno izvjesce IZ-DP + IZ-MO + IZ-TP       

Ličko-senjska županija


     Senj


Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS Privremeno izvjesce IZ-DP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS Privremeno izvjesce IZ-TP       
Naziv Liste Vrsta dokumenta Vrsta obrasca Alati
KOALICIJA STRANAKA HNS-SDP-HSLS Privremeno izvjesce IZ-MO