Klub Zastupnika

Hrvatski sabor

HRVATSKI SABOR

Klub zastupnika

Milorad Batinić

Milorad Batinić – rođen 7. rujna 1957. godine u Varaždinu. Završio Šumarski fakultet u Zagrebu (VSS – dipl. ing. šumarstva). Predsjednik Kluba zastupnika HNS-a, gradonačelnik Ivanca, član Predsjedništva HNS-a, član Središnjeg odbora HNS-a. U Saboru djeluje i ...

Goran Beus Richembergh

Goran Beus Richembergh – rođen 31. srpnja 1965. godine u Splitu. Završio Centar za odgoj i obrazovanje u brodograđevnoj industriji u Splitu (SSS – suradnik u kulturno-znanstvenim ustanovama), apsolvent politologije. Saborski zastupnik HNS-a u 6., 7.  i 8. ...

Božica Makar

Božica Makar – rođena 12. studenoga 1959. godine, završila Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (diplomirani ekonomist, smjer: Organizacija tržišnog poslovanja), potpredsjednica Županijske organizacije HNS-a Varaždinske županije, članica Središnjeg odbora HNS-a. Članica je saborskog Odbora za financije i državni ...

Anka Mrak Taritaš

Anka Mrak Taritaš – rođena 24. studenoga 1959., završila Arhitektonski fakultet u Zagrebu, potpredsjednica HNS-a, članica Predsjedništva HNS-a, članica Središnjeg odbora HNS-a, predsjednica Gradske organizacije HNS-a Grada Zagreba, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja u mandatu Vlade Kukuriku koalicije. U ...

Marija Puh

Marija Puh – rođena 5. prosinca 1985. godine, završila Effectus – Visoku školu za pravo i financije (prvostupnik ekonomije), tajnica Sjeverozapadno – hrvatskog regionalnog saveza HNS-a, tajnica Županijske organizacije HNS-a Krapinsko – zagorske županije, članica Središnjeg odbora HNS-a. Članica je saborskog ...

Vesna Pusić

Vesna Pusić – rođena 25. ožujka 1953., doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, počasna predsjednica HNS-a, članica Predsjedništva HNS-a, članica Središnjeg odbora HNS-a, prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova u mandatu Vlade Kukuriku ...

Bernarda Topolko

Bernarda Topolko –  rođena je 30. siječnja 1959. u Čakovcu. Završila poslijediplomski sveučilišni studij “Marketing posebnih područja” na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS – sveučilišna specijalistica ekonomije). Tajnica je Županijske organizacije HNS‐a Međimurske županije, vijećnica Općine Strahoninec u dva mandata te vijećnica Županijske skupštine Međimurske Županije u jednom  mandatu. ...

Nada Turina Đurić

Nada Turina Đurić – rođena 11. srpnja 1964. godine u Rijeci. Završila Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (VSS – dipl. politologinja). Gradonačelnica Kraljevice, članica Središnjeg odbora HNS-a. Članica je saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport te članica ...

Ivan Vrdoljak

Ivan Vrdoljak – rođen 22. lipnja 1972. godine, završio Elektrotehnički fakultet u Osijeku, predsjednik HNS-a, potpredsjednik Hrvatskoga sabora, član Predsjedništva HNS-a, član Središnjeg odbora HNS-a, ministar graditeljstva i prostornog uređenja i ministar gospodarstva u mandatu Vlade Kukuriku ...

Silvano Hrelja

Silvano Hrelja – rođen 14. ožujka 1958. u Hreljinima, Žminj. Završio Višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara u Zagrebu (VŠS – inženjer sigurnosti pri radu i zaštite od požara). Djeluje u zajedničkom Klubu zastupnika Hrvatske ...

Veljko Kajtazi

Veljko Kajtazi – rođen 14. veljače 1960. godine u Kosovskoj Mitrovici. Završio Višu tehničku školu u Prištini, Višu trenersku u Splitu i Vojnu akademiju u Sarajevu (VŠS – inženjer elektrotehnike, sportaš reprezentativac, trener karatea). Zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, ...